Trainingen

We hebben een ruim aanbod aan opleidingsvormen, gericht op het verbeteren van de productiviteit en duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers. Deze opleidingen richten zich in het bijzonder op directies, P&O-adviseurs, leidinggevenden en vertegenwoordigers van ondernemingsraden. Het doel is steeds het vergroten van de actuele kennis rondom het thema arbeid en gezondheid en de juridische aspecten hiervan.

De opleidingsvormen

  • De Businessclasses ondersteunen u bij het grondig ontwikkelen van de benodigde kennis en vaardigheden, Arbeidsrecht WVP en Procesgang WVP voor P&O en leidinggevenden.
  • In de Trainingen ligt het accent op het ontwikkelen en trainen van de vaardigheden voor gedragsbeïnvloeding, zoals gespreksvaardigheden voor leidinggevenden
  • Tijdens Seminars behandelen wij actuele onderwerpen, zoals bijvoorbeeld het eigen risicodragerschap WGA.

Trainingen

  • Verzuimtrainingen standaard en op maat
  • WVP(Wet Verbetering Poortwachter)
  • Psychische klachten en re-integreren
  • Verzuimgesprekken
  • Arbeidsrecht
  • Eigen risicodrager
  • Verzuimbegeleiding publieke sector