Nieuw product: complex arbeidsverzuim inzet van het Triple A team

Is er sprake van verzuim in combinatie met functioneringsproblematiek dan kan dit grote financiële en juridische consequenties hebben. Dit proces is  kostbaar en tijdrovend. De triple A aanpak van Incentivo biedt de oplossing. De drie 3 A’s staan voor arbeidsjurist, arts en arbeidsdeskundige.