Over ons

Incentivo is een arbeidsdeskundig en medisch adviesbureau, specialist op het gebied van ‘arbeid en gezondheid’.

Incentivo staat voor een innovatieve en tegelijk praktische aanpak. Wij leveren maatwerk, afgestemd op uw problematiek en passend bij uw organisatie. Ons doel is te excelleren in onze dienstverlening en daarmee aan werkgevers en werknemers heldere oplossingen te bieden.

Re-integratie

Wij zetten primair ervaren geregistreerde arbeidsdeskundigen in om de leidinggevenden ondersteuning te bieden bij de re-integratie van hun werknemers. Onze arbeidsdeskundigen denken in mogelijkheden in plaats van beperkingen en vermijden medicaliseren. Hierdoor creëren zij beweging en blijven uw werknemers niet langer arbeidsongeschikt dan noodzakelijk. Het uiteindelijke doel van de arbeidsdeskundige ondersteuning is bevorderen van productiviteit, flexibiliteit en duurzame inzetbaarheid van uw werknemer, met als resultaat lage verzuimkosten voor de organisatie.

Bezwaarprocedure

Incentivo is expert op formeel juridische aspecten. Wij zijn koploper als het gaat om het met succes voeren van bezwaar- en beroepsprocedures in het kader van een WIA aanvraag.

Samenwerking

Om onze dienstverlening optimaal te laten zijn, werken wij nauw samen met andere disciplines op het gebeid van arbeid en gezondheid. Zo kunnen wij snel en doeltreffend, naast onze ervaren arbeidsdeskundigen, ook andere specialisten inzetten, zoals BIG geregistreerde bedrijfsartsen, casemanagers, (job)coaches, hoger veiligheidskundigen, arbeidsjuristen / advocaten, psychologen, A&O-deskundigen en ergonomen.

Volledig overzicht van onze dienstverlening