Duoconsult arbeidsdeskundige – bedrijfsarts

De arbeidsdeskundigen van Incentivo en bedrijfsartsen van Incentivo Medical Consultancy en werken graag samen aan oplossingen, ieder vanuit hun eigen professionaliteit en invalshoek. Met elkaar hebben zet het duoconsult ontwikkeld. Het duoconsult is een NIEUW EN UNIEK product, waarbij een bedrijfsarts en een arbeidsdeskundige samen (of direct aansluitend als de werknemer daar de voorkeur aan geeft)  een werknemer spreken of een dossier besturen om gezamenlijk daarover advies uit te brengen aan de werknemer en de werkgever.

Het duoconsult kan bij verschillende situaties uitkomst bieden, zoals bijvoorbeeld:

  • in het kader van een complex of stagnerend verzuimdossier
  • bij twijfel over de passendheid van een aangeboden functie
  • bij twijfel aan de duurzame inzetbaarheid van een werknemer
  • bij frequent verzuim van een werknemer
  • in het kader van een voorgenomen bezwaar of beroepbaar van het UWV

en ook:

  • voor (arbeidsrecht) advocaten die in een dossier bedrijfsgeneeskundig en arbeidsdeskundig advies nodig hebben

Het grote voordeel van het duoconsult is de snelheid: betrokkenen weten direct aansluitend aan een duoconsult wat de situatie is en wat het advies van beide deskundigen is. De beknoptheid van het advies nodigt uit het duoconsult sneller en vaker in te zetten.

LET OP
Een duoconsult kan NIET een volledig arbeidsdeskundig onderzoek vervangen. Wel kan een duoconsult het arbeidsdeskundig onderzoek versnellen, omdat een deel van de benodigde informatie al in kaart is gebracht en omdat de uitkomst van het duoconsult in het arbeidsdeskundig onderzoek meegenomen kan worden.