Stressmanagement

Waarom stressmanagement?

Stress! Een onderwerp dat de laatste jaren steeds actueler wordt. Meer dan de helft van het langdurig ziekteverzuim in Nederland is gerelateerd aan stress.

Wie dus aan re-integratie van een zieke medewerker wil werken, moet ook weten hoe stress mensen beïnvloedt. Een zo vroeg mogelijke herkenning en adequate behandeling is enorm belangrijk omdat hiermee de verzuimduur aanzienlijk verkort wordt. Stressmanagement heeft ook een preventieve werking, waardoor mensen gezond, gemotiveerd en met plezier aan het werk kunnen blijven.

Onze visie op stressmanagement

Wij werken: “werkgericht in plaats van klachtengericht”.

Wij zijn van mening dat een snelle en gecontroleerde terugkeer in het arbeidsproces de meeste kans van slagen heeft. Hoe langer werknemers met psychische klachten uit het arbeidsproces zijn, hoe lastiger hun terugkeer is. Werknemers zijn niet los te zien van hun omgeving. Immers, werkgever, werknemer en werkomstandigheden beïnvloeden elkaar. Het is dan ook niet meer dan logisch om in te grijpen op het gebied waar het probleem werkelijk ligt. Een gecombineerde aanpak, die zowel gericht is op het individu als op de werkomgeving, blijkt effectiever in klachtenreductie, het welbevinden van de werknemer en een snelle, succesvolle werkhervatting.