Outplacement

Individuele outplacement en re-integratietrajecten

Werknemers die zich moeten oriënteren op een andere baan terwijl ze nog een arbeidsovereenkomst hebben, kunnen d.m.v. ons outplacementtraject gecoacht worden in het in kaart brengen van hun persoonlijk situatie, hun competenties, hun carrièrewensen en hun ambities. Vervolgens geven wij praktische tips en advies en begeleiding om succesvol de arbeidsmarkt te leren kennen en op die manier zo snel mogelijk naar een nieuwe baan te komen.

Re-integratie kan worden ingezet als voor arbeidsongeschikte werknemers in uw bedrijf geen passende werkzaamheden voorhanden is. Een extern re-integratietraject biedt u de mogelijkheid te voldoen aan uw verplichtingen en ondersteunt uw werknemer bij het vinden van een nieuwe werkkring. Onze re-integratietrajecten zijn zowel mens- als resultaat gericht. Het traject wordt gestart met een intakegesprek waarbij een grondige oriëntatie van de huidige en gewenste situatie in kaart gebracht wordt en de medische beperkingen uiteraard meegewogen worden. Onze trajecten zijn gericht op een snelle start en voortvarende begeleiding, waarbij van de werknemer een actieve rol verwacht wordt. U als opdrachtgever wordt door middel van tussentijdse rapportages op de hoogte gehouden van de stand van zaken en de voortgang en de planning. Onze begeleiders beschikken over een grote kennis van de arbeidsmarkt en van de verhouding belasting en belastbaarheid in werk, waardoor een gedegen begeleiding vanzelfsprekend is.