Casemanagement

Een casemanager zorgt voor een professionele oplossing bij verzuim en re-integratie. De casemanager zal een strakke regie voeren en de schadelast beperken. Onze casemanager voert gesprekken met de zieke werknemer, de arbodienst/bedrijfsarts, het UWV, uw verzekeraar en zet datgene in wat nodig is om de werknemer zo spoedig mogelijk terug te laten keren in uw bedrijf. De casemanager regisseert alle processen rondom het ziekteverzuim van uw werknemers, zoekt naar oplossingen en heeft kennis van de actuele wet- en regelgeving, protocollen en richtlijnen.