Bedrijfsgeneeskundige dienstverlening

De bedrijfsarts van Incentivo werken vanuit Incentivo Medical Consultancy.

Bij Incentivo Medical Consultancy BV kunt u terecht voor:

Second opinion bedrijfsarts
Een second opinion bij een bedrijfsarts van Incentivo als u het niet eens bent met uw eigen bedrijfsarts of bij een complex verzuimdossier.

Duoconsult bedrijfsarts – arbeidsdeskundige
Een duoconsult door een bedrijfsarts en arbeidsdeskundige bij een complex verzuimdossier of bij een probleem met een beslissing van het UWV waar u eventueel tegen in bezwaar wilt gaan. Lees hier meer over het duoconsult.

Duurzaam inzetbaarheid advies
Vragen over duurzame inzetbaarheid van uw werknemer(s) ook als deze nog niet verzuimen. Of ondersteunen in projecten en het maken van beleid gericht op duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers.

Bedrijfsarts op locatie
Bedrijfsarts op locatie voor grotere werkgevers in het kader van het eigen regie model.

Bewaar en beroep
Een aantal van onze bedrijfsartsen is  gespecialiseerd in het uitvoeren van <a href=”http://www.incentivo.nl/diensten/bezwaar-en-beroep/” target=”_blank”>bezwaarzaken en beroepszaken</a> in het kader van de sociale wetgeving, in het bijzonder ten aanzien van beslissingen van het UWV. Deze deskundigheid is heel relevant, daar landelijk slechts 20% van de bezwaarzaken door het UWV gegrond worden verklaard. Ons succespercentage ligt tussen de 60-70%.