• Dienstverlening

  Werkgevers

  Incentivo heeft ervaring in de publieke en private sector, begeeft zich in het
  speelveld van arbeid, verzuim en re-integratie en kan een centrale rol vervullen
  in het re-integratieproces van zieke werknemers.

 • Dienstverlening

  verzekeraars

  Consultancy gericht op schadelastbeheersing door onafhankelijke arbeidsdeskundigen,
  bedrijfsartsen en arbeidsjuristen. Wij streven naar duurzame verhoging van de
  verdiencapaciteit en daarmee verlaging van de uitkeringslasten.

 • Trainingen

  Workshops

  Incentivo ontwikkelt en verzorgt trainingen en workshops op het gebied van arbeid
  en gezondheid, verzuimbeleid, re-intregratie en geeft seminars over actuele
  onderwerpen op het gebied van de sociale wetgeving.